TRONDHEIM

Velkommen til Curato Røntgen Trondheim

Vi holder til i bryggerekken i Kjøpmannsgata, nesten helt oppe ved gamle bybro. Inngangen ligger på gateplan ved den siste oppkjøringen fra bryggene til Kjøpmannsgata. Det er parkering i gata utenfor avdelingen, hvor det også er to HC-plasser. Nærmeste parkeringshus er Bilhuset Ola Bruun og Trondheim torg.

Avdelingen utføre MR, CT, røntgen, beinmassemåling, mammografi og ultralyd. Avdelingen har topp moderne utstyr, og våre erfarne radiologer og radiografer garanterer at både selve undersøkelsene og tolkningen av disse utføres på beste vis.

NB: Ventetid på ultralyd! På Ultralyd mottar vi flere henvisninger enn hva vi har offentlige rammer til å utføre. Etter en medisinskfaglig prioritering kan derfor noen henvisninger bli returnert tilbake til henviser uten å bli timesatt.
NYHET: Curato Røntgen Trondheim har startet et nytt tilbud med radiologisk avbildning av blodårene i hjertet. Det forutsettes henvisning fra kardiolog (hjertespesialist).

Undersøkelse til vanlig egenandel:

Vi har avtale med det offentlige som har kjøpt et tilmålt antall undersøkelser av oss. Her kan du bestille deg time og få undersøkelsen til vanlig egenandel på 227,- kroner – samme som på offentlige sykehus. Dette gjelder for undersøkelsestypene MR, CT, røntgen, beinskjørhetsmåling, klinisk mammografi* og ultralyd. Henvisning er nødvendig.

*Definering av klinisk mammografi vurderes ut fra din henvisning. En mammografikontroll, uten symptomer, er ikke en klinisk mammografi. Ta kontakt med oss om du har spørsmål til dette.

Curato Xpress –time innen et døgn, svar innen to virkedager:

I tillegg til avtalen med det offentlige har vi ledig kapasitet som vi kan tilby deg selvbetalt, eller ved at din helseforsikring betaler for undersøkelsen. Disse timene er satt av i timeboken i tillegg til de offentlig kjøpte timene. Ved å benytte deg av Curato Xpress fortrenger du derfor ikke pasienter som står i kø for undersøkelse til vanlig egenadel. Du sniker med andre ord ikke i køen! Henvisning er nødvendig.

NB! For mammografi kan tidene være noe lengre for både time og svar.

Hasteundersøkelse med medisinsk prioritet:

Alle henvisninger vi mottar blir alltid vurdert ut ifra antatt medisinsk alvorlighetsgrad. Vi har satt av timer innenfor de offentlig kjøpte undersøkelsene til pasienter som ut i fra en medisinsk vurdering må prioriteres.

Prislisten for selvbetalende pasienter finner du her.
OBS: Også selvbetalende pasienter må ha henvisning fra lege eller annen behandler.

 
 
 

Møt noen av våre medarbeidere

 • Gregor Jarosch von Schweder
  Medisinsk ansvarlig radiolog
  Curato Røntgen Trondheim
 • Odd Halvard Ulvan
  Avdelingsleder
  Curato Røntgen Trondheim
 • Raymond Brønn
  Radiolog
  Curato Røntgen Trondheim

Timebestilling ONLINE

Timebestilling TELEFON

02343

(Fra utlandet ringes +47 21 01 74 54)

Sentralbord

Mandag – torsdag kl 07.00 – 21.00

Fredag kl 07.00 – 18.00

Lørdag kl 10.00 – 15.00

 

Åpningstider

Mandag – fredag mellom kl 07.00 – 15.30.

Avdelingen kan ha kvelds- og helgeåpent ved stor pågang.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Tlf: 02343
Faks: 67 21 09 00
post@curato.no

Besøksadresse

Kjøpmannsgaten 17
1 etg.
7013 Trondheim
Norge

Postadresse

Curato Røntgen
Postboks 73
2001 Lillestrøm